Φάκελοι

ψευδές

Σωκράτης Γκιόλιας

Ο Σωκράτης Γκιόλιας, ένας Δημοσιογράφος που απλά έκανε τη δουλειά του σωστά, πανικόβαλε τόσο πολύ το παρακράτος με τη δυναμική του, που το ανάγκασε να τον "βγάλει από τη μέση με κάθε μέσο".

ψευδές

information - πληροφορία

Το Σύνταγμά μας και τα περισσότερα φαντάζομαι, καταγράφουν τρεις βασικές εξουσίες στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Τη νομοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική.

ψευδές

Ο ορισμός του "Συστήματος":
Δεν υπάρχει κάποια οργάνωση με οποιοδήποτε ονοματεπώνυμο.
Το «Σύστημα» είναι το ανοιχτό σύνολο ανθρώπων που έχει ανυψώσει το στενό προσωπικό του συμφέρον πάνω από το γενικό συμφέρον της κοινωνίας ή των ομάδων στις οποίες μπορεί να καταταχθεί (εργασιακά, τοπικά, κοινωνικά). Είναι ανοιχτό γιατί η